Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Schouw Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen

Dit wetsvoorstel voert enkele wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten door om het democratisch primaat van volksvertegenwoordigende organen van de gemeente, provincie en waterschap te versterken. Het betreft de volgende zaken:
- Het afschaffen van de per 2015 ingevoerde bedrijfsvoeringsorganisatie.
- Een regeling ter maximering van uittreedsommen.
- Een bepaling in de wet om alle gemeenschappelijke regelingen niet langer voor een onbepaalde tijd, maar voor een periode van ten hoogste tien jaar te laten bestaan.
Verder komen er waarborgen ten aanzien van de inhoud van de besluitvorming, transparantie en rechtsbescherming aan bod. Zo wordt voorgesteld de volksvertegenwoordiging een vetorecht te geven voor het door het college aangaan van privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden.

Activiteiten

19 mrt 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop, zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

17 mrt 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

16 mrt 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
17 mrt 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 mrt 2015

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
18 jan 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
24 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien