Wetsvoorstel

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

...

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1

Activiteiten

13 jan 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:05 - 23:59

14 jan 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 5 februari 2015 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

30 sep 2015
30 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 23:59

09 jun 2016
06 okt 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (34 111)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

13:45 - 23:59

Debat terugkijken
22 nov 2016
23 feb 2017
11 apr 2017
Stemmingen

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
13 jun 2017
05 jul 2018
12 sep 2018
17 okt 2018
30 okt 2018
13 dec 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: VSO Ontwerpbesluit houdende regels ten uitvoering van de Gezondheidswet en Jeugdwet (34111, nr. 25)

10:16 - 10:30

Debat terugkijken
13 feb 2019

Wetgevingsproces

15 dec 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
13 jan 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 feb 2015

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen - 34111

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 sep 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
30 sep 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jun 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 okt 2016

Plenaire vergadering: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (34 111)

Plenair debat
11 okt 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
22 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 nov 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 feb 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
13 apr 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jun 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jun 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 jun 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 nov 2017

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
04 jul 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
05 jul 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jul 2018

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet - 34111-24

Inbreng schriftelijk overleg
12 sep 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2018

IGJ

Algemeen overleg
17 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2018

Plenaire vergadering: VSO Ontwerpbesluit houdende regels ten uitvoering van de Gezondheidswet en Jeugdwet (34111, nr. 25)

Plenair debat
18 dec 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
13 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 mrt 2019

Besluit houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (tweede tranche) - 34111-28

Inbreng schriftelijk overleg
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

16 nov 2016
Download Pilot
07 dec 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten