Wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
PVV 12
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
PvdD 2
GrBvK 2
GrKÖ 2
Van Vliet 1
Klein 1
50PLUS 1
Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:15 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:20 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 21 januari 2015 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 12 december 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 december 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 16 december 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 21 januari 2015

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) (34108)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 10 februari 2015

  Procedures en brieven (Let op! wijziging tijdstip)

  Procedurevergadering

 6. 11 februari 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 25 februari 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 26 februari 2015

  Plenaire vergadering: Wet aanpak schijnconstructies (34 108)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 3 maart 2015

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven