Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Klein 1
Van Vliet 1

Activiteiten

03 mrt 2015
26 feb 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet aanpak schijnconstructies (34 108)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:00 - 23:59

Debat terugkijken
25 feb 2015
11 feb 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:00 - 23:59

16 dec 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:00 - 23:59

16 dec 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 21 januari 2015 te 14.00 uur

17:00 - 18:00

Wetgevingsproces

12 dec 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
16 dec 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 jan 2015

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) (34108)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 feb 2015

Procedures en brieven (Let op! wijziging tijdstip)

Procedurevergadering
11 feb 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 feb 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 feb 2015

Plenaire vergadering: Wet aanpak schijnconstructies (34 108)

Plenair debat
03 mrt 2015

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten