Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart

...

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

25 nov 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:00 - 23:59

26 nov 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 21 januari 2014 te 12.00 uur.

10:15 - 11:15

03 jun 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

10:15 - 11:15

04 jun 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 23:59

Wetgevingsproces

17 nov 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
25 nov 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 nov 2014

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
21 jan 2015

Wijziging van de Wet luchtvaart inzake luchtvaartnavigatiediensten en noodplanverplichtingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 jan 2015

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
03 jun 2015

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
04 jun 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 sep 2015

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordeningen inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten (34084)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten