Wetsvoorstel

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
PVV 12
D66 11
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1

Activiteiten

21 jan 2016
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

13:45 - 23:59

Debat terugkijken
19 jan 2016
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 23:59

Debat terugkijken
14 jan 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) (re- en dupliek)

Besluit: Voortzetting debat.

14:30 - 23:59

Debat terugkijken
10 dec 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Antwoord 1e termijn

Besluit: Voortzetting debat.

19:30 - 23:59

Debat terugkijken
09 dec 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Eerste Termijn Kamer

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

15:25 - 23:59

Debat terugkijken
03 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 23:59

02 sep 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel dit najaar plenair te agenderen.

10:15 - 11:30

25 feb 2015
Procedurevergadering

Besluit: Na ommekomst van het nog te ontvangen plan van aanpak (2e helft maart 2015) zal 2 weken daarna nader verslag worden uitgebracht

10:15 - 11:30

11 feb 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Bewindspersoon verzoeken om eind volgende week het aangekondigde plan van aanpak naar de Kamer te sturen, dan wel het tijdpad te duiden. Op basis van deze informatie zal de commissie een datum voor een nader verslag vaststellen.

10:15 - 11:30

14 jan 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na het rondetafelgesprek van 9 februari 2015, ter bespreking van de vraag in de procedurevergadering van 11 februari 2015 of er een nader verslag dient te worden uitgebracht

10:15 - 11:30

03 sep 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 2 oktober 2014, 14.00 uur

09:45 - 11:30

02 sep 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

18 jul 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
02 sep 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2014

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 okt 2014

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) - 33992

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 jan 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 feb 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 feb 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 sep 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 sep 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 dec 2015

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Eerste Termijn Kamer

Plenair debat
10 dec 2015

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Antwoord 1e termijn

Plenair debat
14 jan 2016

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) (re- en dupliek)

Plenair debat
19 jan 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
21 jan 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de Rijksgoedkeuringswet en de uitvoeringswet van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33 990 en 33 992)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten