Wetsvoorstel

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

...

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
PVV 12
D66 11
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1

Activiteiten

02 sep 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 23:59

03 sep 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 2 oktober 2014, 14.00 uur

09:45 - 11:30

14 jan 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na het rondetafelgesprek van 9 februari 2015, ter bespreking van de vraag in de procedurevergadering van 11 februari 2015 of er een nader verslag dient te worden uitgebracht

10:15 - 11:30

11 feb 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Zie besluit agendapunt 6

10:15 - 11:30

25 feb 2015
Procedurevergadering

Besluit: Na ommekomst van het nog te ontvangen plan van aanpak (2e helft maart 2015) zal 2 weken daarna nader verslag worden uitgebracht

10:15 - 11:30

03 mrt 2015
17 jun 2015
02 sep 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel nog dit najaar plenair te agenderen.

10:15 - 11:30

03 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 23:59

09 dec 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Eerste Termijn Kamer

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

15:25 - 23:59

Debat terugkijken
10 dec 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Antwoord 1e termijn

Besluit: Voortzetting debat.

19:30 - 23:59

Debat terugkijken
15 dec 2015
12 jan 2016
14 jan 2016
14 jan 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) (re- en dupliek)

Besluit: Voortzetting debat.

14:30 - 23:59

Debat terugkijken
19 jan 2016
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 23:59

Debat terugkijken
20 jan 2016
26 jan 2016
22 dec 2016
17 jan 2017
30 mrt 2017
23 jan 2018
20 feb 2018
05 sep 2018
05 mrt 2019
Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170)

Wetgevingsproces

18 jul 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
02 sep 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2014

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 okt 2014

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) - 33990

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 jan 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
09 feb 2015

Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (33990 en 33992)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
11 feb 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 feb 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 mrt 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mrt 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 jun 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jun 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
17 jun 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jul 2015

NADER VERSLAG - Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) 33990

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 sep 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 sep 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 dec 2015

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Eerste Termijn Kamer

Plenair debat
10 dec 2015

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Antwoord 1e termijn

Plenair debat
15 dec 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 dec 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 jan 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2016

Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) (re- en dupliek)

Plenair debat
19 jan 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
20 jan 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jan 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de Rijksgoedkeuringswet en de uitvoeringswet van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33 990 en 33 992)

Stemmingen
26 jan 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 apr 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 jun 2016

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 dec 2016

Gehandicaptenbeleid

Algemeen overleg
22 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jan 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 jan 2017

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mrt 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
12 apr 2017

Procedures en brieven VWS

Procedurevergadering
31 mei 2017

Gehandicaptenbeleid

Algemeen overleg
01 jun 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 feb 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
20 feb 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 feb 2018

Bouwregelgeving en energiebesparing (aanvangstijdstip gewijzigd).

Algemeen overleg
07 mrt 2018

Bouwregelgeving en energiebesparing (voortzetting AO, 2e termijn)

Algemeen overleg
08 mrt 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
14 mrt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Plenaire vergadering: Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

22 jan 2016
Download Eindtekst 33990
Alle documenten