Gang

Wetsvoorstel Omgevingswet

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 12:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 18:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: De plenaire afronding van de behandeling van de Omgevingswet is voorzien voor de week van 23 tot 25 juni 2015. Dat plenaire debat start met de beantwoording door de minister van Infrastructuur en Milieu in tweede termijn, gevolgd door een derde termijn Kamer en regering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Rondetafelgesprek

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Via een e-mailprocedure zal een voorstel aan de commissie worden voorgelegd voor de in het kader van de behandeling van de Omgevingswet te ondernemen commissieactiviteiten, waaronder een rondetafelgesprek, inbreng Nader Verslag, behandeling in een Wetgevingsoverleg op een maandag (WGO), mogelijk gevolgd door een plenaire afronding.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een extra (besloten) procedurevergadering d.d. 31 maart 2015 van 13.30 tot 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het Onderzoek Omgevingswet is opgeleverd (medio maart).  De commissie heeft besloten de commissiegriffie te verzoeken een stafnotitie op te stellen met een tijdschema voor de behandeling van het wetsvoorstel over de Omgevingswet teruggerekend vanaf de zomer van 2015, mede gebaseerd op de plenaire agenda.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Het lid Van Veldhoven (D66) heeft tijdens de procedurevergadering van 1 oktober de vooraankondiging gedaan dat zij met een voorstel zal komen vóór de procedurevergadering van 15 oktober omtrent de mogelijkheid tot het inwinnen van juridisch advies ten aanzien van majeure wijzigingen in de Omgevingswet zoals genoemd door de Afdeling Advisering van de Raad van State.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2014 te 12.00 uur.  Minister verzoeken aan de commissie een technische briefing te (doen) geven over de Omgevingswet, vóór 1 oktober 2014.  Agenderen voor een vóór 1 oktober 2014 te plannen rondetafelgesprek Omgevingswet. De commissie heeft besloten het lid Albert de Vries (PvdA) te vragen een voorstel voor de genodigdenlijst te doen en - op verzoek van het lid De Rouwe (CDA) - een netwerkverkenning uit te laten voeren opdat het wetschappelijke veld zelf kan aangeven welke deskundigen uitgenodigd zouden kunnen worden om tijdens het Rondetafelgesprek te spreken. De genodigdenlijst zal vervolgens via een e-mailprocedure aan de commissie voor instemming worden voorgelegd.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 13:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 16 juni 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 juni 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

 3. 25 juni 2014

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2014 te 12.00 uur.  Minister verzoeken aan de commissie een technische briefing te (doen) geven over de Omgevingswet, vóór 1 oktober 2014.  Agenderen voor een vóór 1 oktober 2014 te plannen rondetafelgesprek Omgevingswet. De commissie heeft besloten het lid Albert de Vries (PvdA) te vragen een voorstel voor de genodigdenlijst te doen en - op verzoek van het lid De Rouwe (CDA) - een netwerkverkenning uit te laten voeren opdat het wetschappelijke veld zelf kan aangeven welke deskundigen uitgenodigd zouden kunnen worden om tijdens het Rondetafelgesprek te spreken. De genodigdenlijst zal vervolgens via een e-mailprocedure aan de commissie voor instemming worden voorgelegd. 

 4. 3 september 2014

  Omgevingswet

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 10 september 2014

  Omgevingswet (eerste deel)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 6. 11 september 2014

  Omgevingswet (tweede deel)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 7. 1 oktober 2014

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Het lid Van Veldhoven (D66) heeft tijdens de procedurevergadering van 1 oktober de vooraankondiging gedaan dat zij met een voorstel zal komen vóór de procedurevergadering van 15 oktober omtrent de mogelijkheid tot het inwinnen van juridisch advies ten aanzien van majeure wijzigingen in de Omgevingswet zoals genoemd door de Afdeling Advisering van de Raad van State. 

 8. 16 oktober 2014

  Omgevingswet

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 20 november 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 25 november 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 11. 10 februari 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 10 februari 2015

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 13. 24 februari 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 25 februari 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat het Onderzoek Omgevingswet is opgeleverd (medio maart).  De commissie heeft besloten de commissiegriffie te verzoeken een stafnotitie op te stellen met een tijdschema voor de behandeling van het wetsvoorstel over de Omgevingswet teruggerekend vanaf de zomer van 2015, mede gebaseerd op de plenaire agenda. 

 15. 11 maart 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 16. 25 maart 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een extra (besloten) procedurevergadering d.d. 31 maart 2015 van 13.30 tot 14.00 uur. 

 17. 31 maart 2015

  Extra (besloten) procedurevergadering in verband met het Onderzoek Omgevingswet

  Procedurevergadering

  Besluit: Via een e-mailprocedure zal een voorstel aan de commissie worden voorgelegd voor de in het kader van de behandeling van de Omgevingswet te ondernemen commissieactiviteiten, waaronder een rondetafelgesprek, inbreng Nader Verslag, behandeling in een Wetgevingsoverleg op een maandag (WGO), mogelijk gevolgd door een plenaire afronding. 

 18. 7 april 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 8 april 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 20. 9 april 2015

  Onderzoek Omgevingswet van de Rijksuniversiteit Groningen

  Technische briefing

 21. 16 april 2015

  Nader verslag Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 22. 29 april 2015

  Ruimtelijke Ordening

  Algemeen overleg

 23. 19 mei 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 21 mei 2015

  Rondetafelgesprek Omgevingswet

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 25. 1 juni 2015

  Omgevingswet

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 26. 3 juni 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 27. 9 juni 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 28. 17 juni 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: De plenaire afronding van de behandeling van de Omgevingswet is voorzien voor de week van 23 tot 25 juni 2015. Dat plenaire debat start met de beantwoording door de minister van Infrastructuur en Milieu in tweede termijn, gevolgd door een derde termijn Kamer en regering. 

 29. 23 juni 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 30. 24 juni 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 31. 24 juni 2015

  Plenaire vergadering: Omgevingswet (33 962)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 32. 1 juli 2015

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 33. 1 juli 2015

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de korte schorsing na de herdenking: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten