Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 41 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Niet deelgenomen
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Niet deelgenomen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 23:40 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:50 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 13 juni 2013.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 september 2012.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Tijd activiteit: 12:40 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 18 juni 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 juni 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd 

 3. 21 juni 2012

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 4. 4 juli 2012

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 september 2012. 

 5. 27 september 2012

  Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) (33308)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 6. 4 juni 2013

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 13 juni 2013. 

 7. 12 juni 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 13 juni 2013

  Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) (33308)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 10 september 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 24 september 2014

  Plenaire vergadering: AANVANG MIDDAGVERGADERING: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 10 februari 2015

  Plenaire vergadering: Wet auteurscontractenrecht (33 308)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 12. 12 februari 2015

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl, het VAO MH17 en het Debat gaswinning)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten