Schepelhal

Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 33
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:15 - 13:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:45 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 november 2014 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 17 juli 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 september 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 11 september 2014

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 6 november 2014

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (TK 33989)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 3 september 2015

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 10 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 6 oktober 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 8 oktober 2015

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 9. 15 november 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 24 november 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 11. 18 januari 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 1 februari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 6 april 2017

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 14. 12 april 2017

  Plenaire vergadering: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (33 989)

  Plenair debat (wetgeving)

 15. 18 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven