Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
D66 12
PVV 12
GroenLinks 4
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
CDA 13
ChristenUnie 5
SGP 3

Activiteiten

19 apr 2016
14 apr 2016
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:10 - 23:59

31 mrt 2016
17 feb 2016
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

19:50 - 23:59

24 jun 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:15 - 23:59

17 jun 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Er zal worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd.

13:30 - 14:30

19 mrt 2015
04 mrt 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 19 maart 2015.

14:30 - 16:00

15 okt 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 november 2014.

14:30 - 16:00

02 sep 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

11 jul 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
02 sep 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 nov 2014

Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 mrt 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 mrt 2015

Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jun 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 jun 2015

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 sep 2015

Beperken omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Rondetafelgesprek
18 nov 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 dec 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 feb 2016

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33 987) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
31 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 apr 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 apr 2016

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33 987) (voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
19 apr 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten