Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 129
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
PVV 12
D66 12
GroenLinks 4
PvdD 2
GrBvK 2
GrKÖ 2
Klein 1
Houwers 1
50PLUS 1
Van Vliet 1
Tegen
CDA 13
ChristenUnie 5
SGP 3

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:10 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 19:50 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Er zal worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:30

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 19 maart 2015.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 november 2014.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 11 juli 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 september 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 15 oktober 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 13 november 2014

  Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 4 maart 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 19 maart 2015

  Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 17 juni 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 24 juni 2015

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 9 september 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 10. 23 september 2015

  Beperken omvang wettelijke gemeenschap van goederen

  Rondetafelgesprek

 11. 18 november 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 12. 2 december 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 17 februari 2016

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33 987) (eerste termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 14. 31 maart 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 13 april 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 16. 14 april 2016

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33 987) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 17. 19 april 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven