Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 41
PvdA 38
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Bontes 1
Voor
SP 15
PVV 14
PvdD 2
50PLUS 2

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:20 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 12:05 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 januari 2014 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 29 november 2013

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 december 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 10 december 2013

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 20 januari 2014

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid) (33818)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 4 februari 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 4 februari 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 5 februari 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 12 februari 2014

  Plenaire vergadering: Wet werk en zekerheid (33818) Eerste Termijn Kamer

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 13 februari 2014

  Plenaire vergadering: Wet werk en zekerheid (33818) Voortzetting

  Plenair debat (wetgeving)

 10. 18 februari 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 18 februari 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven