Wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 100
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 41
PvdA 38
D66 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Bontes 1
Voor
SP 15
PVV 14
CDA 13
GroenLinks 4
50PLUS 2
PvdD 2

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 13:50 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling volgende week

Tijd activiteit: 13:30 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag reeds vastgesteld op 11 december 2013

Tijd activiteit: 13:30 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Voorlopig aanmelden voor plenaire behandeling. In een extra procedurevergadering zal na ommekomst van de nota n.a.v. het verslag besluitvorming plaatsvinden over het moment van plenaire behandeling. De voorzitter van de commissie zal zich verstaan met de Voorzitter over de mogelijkheid de behandeling in week 42 te doen plaatsvinden.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 september 2013

Tijd activiteit: 13:45 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 10 september 2013

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 september 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 3. 19 september 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 24 september 2013

  Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met de afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten - 33726

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 2 oktober 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 29 oktober 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 6 november 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 8. 26 november 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 11 december 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 10. 11 december 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 11 december 2013

  NADER VERSLAG- Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten - 33726

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 12. 15 januari 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 13. 22 januari 2014

  Plenaire vergadering: Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (33726)

  Plenair debat (wetgeving)

 14. 23 januari 2014

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Aldel en over wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (33726))

  Stemmingen

Documenten

Naar boven