Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 104
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Voor
PvdA 38 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS/Baay-Timmerman 1 Voor
50PLUS/Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:20 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 13:35 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Plenaire behandeling vóór het zomerreces kan aanvangen (was reeds aangemeld voor plenaire behandeling).

Tijd activiteit: 10:30 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:45

Procedurevergadering

Besluit: Nader verslag uitgebracht

Tijd activiteit: 13:30 - 14:45

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 1 november 2012

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 10:29 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 10 september 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 september 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 10 oktober 2012

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 1 november 2012 

 4. 1 november 2012

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben - 33362 (tot nader order uitgesteld)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 14 februari 2013

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben- 33362

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 6. 3 juli 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Nader verslag uitgebracht 

 7. 29 augustus 2013

  Nader verslag - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben - 33362-8

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 27 november 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 9. 4 december 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 14 mei 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 11. 27 mei 2014

  TWEEDE NADER VERSLAG Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33362-12)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 12. 12 juni 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Plenaire behandeling vóór het zomerreces kan aanvangen (was reeds aangemeld voor plenaire behandeling). 

 13. 12 juni 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 16 juni 2014

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben - 33362

  Bijzondere procedure

 15. 18 juni 2014

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33362) (eerste termijn kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 16. 19 juni 2014

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33362) (rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 17. 24 juni 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten