Gang

Wetsvoorstel Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van het Defensiematerieelbegrotingsfonds over 2023 opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor schriftelijk overleg Jaarverslag en Slotwet 2023 d.d. 12 juni 2024.  Reeds feitelijke vragen ingediend d.d. 23 mei 2024.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 15 mei 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 23 mei 2024

  Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 23 mei 2024

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (vragen aan Algemene Rekenkamer)

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 23 mei 2024

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (vragen aan de Regering)

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 23 mei 2024

  Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

  Inbreng feitelijke vragen

 7. 30 mei 2024

  Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor schriftelijk overleg Jaarverslag en Slotwet 2023 d.d. 12 juni 2024.  Reeds feitelijke vragen ingediend d.d. 23 mei 2024. 

 8. 11 juni 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 12 juni 2024

  Jaarverslag en Slotwet 2023

  Inbreng schriftelijk overleg

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 13 juni 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

Documenten