Gang

Wetsvoorstel Slotwet Gemeentefonds 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2023 opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Wetgevingsproces

 1. 15 mei 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 23 mei 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 23 mei 2024 te 14.00 uur. 

 4. 23 mei 2024

  Slotwet Gemeentefonds 2023 (TK 36560-B)

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 23 mei 2024

  Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds (vragen aan de regering) (TK 36560-B-2)

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 23 mei 2024

  Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-B-2)

  Inbreng feitelijke vragen

 7. 23 mei 2024

  Jaarverslag Gemeentefonds 2023 (TK 36560-B-1)

  Inbreng feitelijke vragen

Documenten