Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: Centraal vastgestelde datum voor de inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke vragen) 17 mei 2024.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor de centraal vastgestelde datum voor de inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke vragen) op 17 mei 2024.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 15 april 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 april 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 24 april 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor de centraal vastgestelde datum voor de inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke vragen) op 17 mei 2024. 

 4. 17 mei 2024

  Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 21 mei 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Centraal vastgestelde datum voor de inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke vragen) 17 mei 2024. 

 6. 18 juni 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

Documenten