Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275). De EU-richtlijn bepaalt specifieke procedures voor het vaststellen van het minimumloon in de lidstaten van de Europese Unie. De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de hoogte van het minimumloon.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 juni 2024 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Wetgevingsproces

 1. 24 april 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 25 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 21 mei 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 juni 2024 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 5 juni 2024

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten