Gang

Wetsvoorstel Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie

Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de Wwft naar negen categorieën aanbieders van cryptoactivadiensten en de introductie van verscherpte onderzoeksmaatregelen voor aanbieders van cryptoactivadiensten.

Deze uitvoeringswet en de Uitvoeringswet verordening cryptoactiva dienen in samenhang te worden gelezen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 14 mei 2024 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 14:04 - 14:05

Wetgevingsproces

 1. 26 maart 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 11 april 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 14 mei 2024 om 14.00 uur. 

 4. 14 mei 2024

  Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten