Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie)

Deze wetswijziging houdt in dat de zogeheten basishuur wordt verlaagd. De basishuur is dat gedeelte van de huur dat voor rekening van de huurtoeslagontvanger blijft (ook wel de eigen bijdrage genoemd). Per 1 januari is deze bijdrage verlaagd met ruim € 30 en dat gebeurt dus nogmaals. De verlaging is structureel en bedraagt € 3,05 per maand.
Als het lukt om de spoedwet vóór 1 mei 2024 vast te stellen, dan geldt de lagere eigen bijdrage voor alle huurtoeslagontvangers met terugwerkende kracht per 1 januari 2024.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:35 - 14:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 april 2024 te 12.00 uur. De commissie spreekt het voornemen uit blanco verslag uit te brengen.  Indien de commissie blanco verslag uitbrengt, besluit zij reeds het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling (hamerstuk).

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:04 - 14:05

Wetgevingsproces

 1. 26 maart 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 4 april 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 april 2024 te 12.00 uur. De commissie spreekt het voornemen uit blanco verslag uit te brengen.  Indien de commissie blanco verslag uitbrengt, besluit zij reeds het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling (hamerstuk). 

 4. 9 april 2024

  Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie) (TK 36525)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 16 april 2024

  [SPOED E-MAILPROCEDURE] Voorstel aanmelden voor plenaire behandeling Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie) (36525) (reactie uiterlijk morgen 16/4 om 12.00 uur)

  E-mailprocedure

 6. 18 april 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 18 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 25 april 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag in verband met koopkrachtreparatie (36525)

  Hamerstukken

  Besluit: Behandeld. 

Documenten