Gang

Wetsvoorstel Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten

Deze wetswijziging is een aanpassing van de relevante Nederlandse wetgeving aan Europese regelgeving over het op de markt van de Europese Unie aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die verband houden ontbossing en bosdegradatie. Voor wijziging van de Omgevingswet is gekozen (artikel I wetsvoorstel) omdat er wordt aangesloten bij de eerdere implementatie van de Houtverordening in die wet en in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 april 2024 om 14.00 uur. Zoals gebruikelijk ontvangt de commissie voorafgaand hieraan een wetgevingsrapport betreffende deze wetswijziging.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 14:20 - 14:21

Wetgevingsproces

 1. 12 maart 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 3. 27 maart 2024

  Procedurevergadering commissie LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 april 2024 om 14.00 uur. Zoals gebruikelijk ontvangt de commissie voorafgaand hieraan een wetgevingsrapport betreffende deze wetswijziging.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 26 april 2024

  Wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 29 mei 2024

  Procedurevergadering commissie LNV

  Procedurevergadering

Documenten