Gang

Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2024 inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader van de EU.

De Europese Raad heeft op 1 februari jl. een politiek akkoord bereikt op de tussentijdse herziening (Mid Term Review) van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en in het bijzonder de oprichting van de Oekraïne-faciliteit. Dit leidt in de jaren 2024 tot en met 2027 tot een toename van de raming van de Nederlandse EU-afdrachten met in totaal EUR 1,2 miljard, waarvan 1 miljard euro voor het onderdeel niet-terugbetaalbare steun van de Oekraïne-faciliteit en 200 miljoen euro voor onder andere het Flexibiliteitsinstrument en de Solidariteits- en noodhulpreserve.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:50 - 16:20

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 13 maart 2024 om 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 16 februari 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 februari 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 29 februari 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 13 maart 2024 om 14:00 uur. 

 4. 13 maart 2024

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 26 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 28 maart 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 2 april 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 11 april 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader) (36505)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten