Gang

Wetsvoorstel De verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

Het bevoegd gezag is verplicht zorg te dragen voor een veilig schoolklimaat. Een basisnorm hiervoor is het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor personen die met leerlingen in contact komen. Het bevoegd gezag is er voor verantwoordelijk dat de VOG wordt gecontroleerd en bewaard.
Met dit wetsvoorstel wordt de doelgroep van de VOG-verplichting uitgebreid naar personen die werkzaam zijn in particulier aanvullend onderwijs onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van scholen. Met onderhavig wetsvoorstel worden diverse sectorwetten (WEC, WPO, WPO BES, WVO 2020) zo aangepast, dat duidelijk is dat het bevoegd gezag alleen aanbieders van aanvullend onderwijs mag inhuren of met hen mag samenwerken, indien het personeel van de aanbieders, dat daardoor in contact komt met leerlingen van de school, beschikt over een geldige VOG.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 26 januari 2024 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:40 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 5 december 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 21 december 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 26 januari 2024 om 10.00 uur. 

 4. 26 januari 2024

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 18 april 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren. 

 6. 24 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 2 september 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs (36479)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten