Gang

Wetsvoorstel Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Niet deelgenomen

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 11 december 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 19:00

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Wetgevingsproces

 1. 24 november 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 11 december 2023

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (VII) en Economische Zaken en Klimaat (XIII) en Justitie en Veiligheid (VI) voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd.  

 4. 11 december 2023

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (36470-VI)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 december 2023

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (36470-VI) (verplaatst naar 11 december 2023)

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 19 december 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 11 december 2023 te 14.00 uur. 

 7. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over de Najaarsnota 2023 en over moties ingediend bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid, het Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, het Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme en het Tweeminutendebat Programma samen tegen Mensenhandel)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten