Gang

Wetsvoorstel Wijziging begroting van het Mobiliteitsfonds voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds. De wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 15:21

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 20:40 - 21:14

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Verslag is reeds vastgesteld op 11 december 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Wetgevingsproces

 1. 24 november 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 11 december 2023

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 20 december 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Verslag is reeds vastgesteld op 11 december 2023. 

 5. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over de Najaarsnota 2023 en over moties ingediend bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid, het Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, het Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme en het Tweeminutendebat Programma samen tegen Mensenhandel)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 7. 18 januari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden