Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering in Nederland van de Europese Verordening waarmee een plafond is gesteld aan de opbrengsten van elektriciteitsproducenten vanaf 1 december 2022.

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:15 - 14:16

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op18 januari 2024 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 16:30 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 23 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 19 december 2023

  Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op18 januari 2024 te 14.00 uur. 

 4. 18 januari 2024

  Tijdelijke wet inzake invoering van een belasting op marktinkomsten van infra marginale elektriciteitsproductie overeenkomstig verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PbEU 2022, L 261 I) (Tijdelijke wet infra marginale elektriciteitsheffing)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 februari 2024

  Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden als hamerstuk.  

 6. 7 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (36453)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 8. 26 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 28 maart 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

Documenten