Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

Het wetsvoorstel regelt het definitief beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld. Daartoe worden de Gaswet en de Mijnbouwwet gewijzigd.

De gaswinning uit het Groningenveld heeft grote problemen veroorzaakt in Groningen. Na de aardbevingen van 2018 in Zeerijp besloot het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen en zo snel mogelijk volledig te beëindigen. Daartoe is eerder onder meer de Wet minimalisering gaswinning Groningen in werking getreden. Met dit wetsvoorstel wordt de gaswinning per 1 oktober 2024 definitief beëindigd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 146
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Tegen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:15 - 14:16

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verzoekt om een zo spoedig mogelijke behandeling.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 december 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 13:40 - 13:41

Wetgevingsproces

 1. 3 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 24 oktober 2023

  Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 december 2023 te 14.00 uur. 

 4. 21 december 2023

  Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 februari 2024

  Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verzoekt om een zo spoedig mogelijke behandeling. 

 6. 7 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 6 maart 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld (36441)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 9. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten