Gang

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Het wetsvoorstel bevat onder andere wijzigingen die voortkomen uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen aandachtspunten in de uitvoering.

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling via e-mailprocedure op 19 oktober 2023.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:54 - 14:55

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 oktober 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Wetgevingsproces

 1. 15 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 26 september 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 oktober 2023 om 14.00 uur.  

 4. 10 oktober 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 5. 11 oktober 2023

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 19 oktober 2023

  Verzoek lid Kat (D66) om het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 (36415) aan te melden voor plenaire behandeling

  E-mailprocedure

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 19 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 24 oktober 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling via e-mailprocedure op 19 oktober 2023. 

 9. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) 36415

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten