Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten

Voorstel voor het aanpassen van de Nederlandse Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten aan de laatste Europese regels voor de handel in emissierechten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 109
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
PVV 37 Tegen
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Volt 2 Voor
JA21 1 Niet deelgenomen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:25

E-mailprocedure

Tijd activiteit: 15:00 - 15:00

E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld 12 oktober 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Wetgevingsproces

 1. 5 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 12 september 2023

  Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld 12 oktober 2023 te 14.00 uur. 

 5. 5 oktober 2023

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2023/959, richtlijn nr. 2023/958 en verordening nr. 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 (PbEU 2023, L130) met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 12 oktober 2023

  [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de minister voor Klimaat en Energie om de behandeling van wetsvoorstel 36407 nog voor het verkiezingsreces af te ronden.

  E-mailprocedure

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 13 oktober 2023

  [E-MAILPROCEDURE] Wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten (36407) aanmelden als hamerstuk

  E-mailprocedure

 8. 17 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 19 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 24 oktober 2023

  Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 11. 16 januari 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten