Gang

Wetsvoorstel Wijzigingswet bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn voor het aanwenden van geweld en bijbehorende geweldmiddelen gehouden aan de voorschriften hierover in de Politiewet 2012 en de ambtsinstructie. De aanwending door boa’s raakt aan het recht op leven, de onaantastbaarheid van het lichaam en de lichamelijke integriteit. Dit voorstel voorziet slechts in een ander niveau van de (nu reeds bestaande) regels over de bewapening en de uitrusting van boa’s en brengt geen verandering in de wijze waarop zij op grond van de Politiewet 2012 en de ambtsinstructie bevoegd zijn geweld toe te passen. Het voorstel zorgt ervoor dat de regels over de bewapening en uitrusting van boa’s op het niveau van een algemene maatregel van bestuur (amvb) worden gesteld. Dit zal betekenen dat – anders dan nu het geval is met de beleidsregels – (wijzigingen van) de regels moeten worden geconsulteerd en ter advisering moeten worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:46 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 oktober 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:20 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 11 juli 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 4. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 13 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 oktober 2023 te 14.00 uur.  

 6. 21 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 5 oktober 2023

  Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met een delegatiegrondslag voor een algemene maatregel van bestuur over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (36395)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten