Gang

Wetsvoorstel Vereenvoudiging verkrijgen dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte

Het aanvragen van dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening wordt vereenvoudigd. Ouders van kinderen met een Wlz-indicatie ontvangen de dubbele kinderbijslag per 1 april 2024 automatisch. Ook wordt het mogelijk om dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht (tot een half jaar) toe te kennen. De Wet langdurige zorg (Wlz) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) worden daarvoor gewijzigd.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:24 - 14:25

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 september 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Wetgevingsproces

 1. 27 juni 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 4 juli 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 september 2023 te 14.00 uur. 

 4. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 5. 6 september 2023

  Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg (36385)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 24 oktober 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van onder andere de Wet langdurige zorg in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg (Kamerstuk 36385)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten