Gang

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024

Dit wetsvoorstel introduceert, via afzonderlijke heffingswet, een belasting tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor multinationale groepen en binnenlandse groepen. Deze afspraken beogen belastingconcurrentie en belastingontwijking te beperken.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 140
75Vereist: 75
148Totaal: 148

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
BBB 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Tegen
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Voor
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
JA21 1 Tegen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:25

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 00:20 - 03:44

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 20:15

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2024

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2024

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:13

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit de Wet minimumbelasting 2024 (TK 36369) gezamenlijk met het Pakket Belastingplan 2024 verder te behandelen en te agenderen voor de in dat kader te houden wetgevingsoverleggen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor een technische briefing op donderdag 15 juni 2023 van 12.00 tot 13.00 uur.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 juni 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 14:09 - 14:10

Wetgevingsproces

 1. 30 mei 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 7 juni 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor een technische briefing op donderdag 15 juni 2023 van 12.00 tot 13.00 uur.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 juni 2023 om 14.00 uur. 

 4. 15 juni 2023

  Wet minimumbelasting 2024

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 29 juni 2023

  Wet minimumbelasting 2024

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 6 juli 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 7. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 14 september 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit de Wet minimumbelasting 2024 (TK 36369) gezamenlijk met het Pakket Belastingplan 2024 verder te behandelen en te agenderen voor de in dat kader te houden wetgevingsoverleggen. 

 9. 14 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 18 oktober 2023

  Pakket Belastingplan 2024

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 11. 23 oktober 2023

  Pakket Belastingplan 2024

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 12. 25 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 13. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 14. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

Documenten