Gang

Wetsvoorstel Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2022 opgenomen.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Slotwet 2022, Jaarverslag 2022 en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van JenV, BZK en van EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 23:15

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds op 12 juni 2023.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 17 mei 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 24 mei 2023

  Slotwet over 2022 van het ministerie van EZK, JenV en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (36360-XIII; 36360-VI, 36360-VII)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 24 mei 2023

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (36360-VII)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 1 juni 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds op 12 juni 2023. 

 6. 13 juni 2023

  Slotwet 2022, Jaarverslag 2022 en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van JenV, BZK en van EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten