Gang

Wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Het wetsvoorstel heeft als doel de Wet hersteloperatie toeslagen uit te breiden met maatregelen voor ex-toeslagpartners van gedupeerde aanvragers van kinderopvangtoeslag. Op grond van de voorgestelde regelingen ontvangen ex-partners een forfaitaire compensatie van € 10.000 en indien nodig een aanvullende compensatie voor de werkelijke schade. Daarnaast wordt een aanpak voor (een deel van de) schulden voorgesteld. Ook wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld de kindregeling uit te breiden naar kinderen en (voormalig) pleegkinderen van ex-partners.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Vereist: 75
148Totaal: 148

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 23 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Niet deelgenomen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:01

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor de technische briefing over het wetsvoorstel die op donderdag 11 mei 2023 om 15:15 uur (na de procedurevergadering) plaatsvindt.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 mei 2023 om 14:00 uur.  De commissie besluit het wetsvoorstel, onder voorbehoud van genoegzame beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag, te behandelen in een wetgevingsoverleg, zo mogelijk op maandag 12 juni 2023 of anders op maandag 19 juni 2023.  De commissie besluit de nog te ontvangen voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, conform eerdere besluitvorming, te behandelen in een commissiedebat op donderdag 29 juni 2023 en niet te combineren met de behandeling van het wetsvoorstel. De behandeling van de voortgangsrapportage wordt op de gebruikelijke wijze voorafgegaan door een technische briefing en inbreng feitelijke vragen.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsproces

 1. 28 april 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 11 mei 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor de technische briefing over het wetsvoorstel die op donderdag 11 mei 2023 om 15:15 uur (na de procedurevergadering) plaatsvindt.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 mei 2023 om 14:00 uur.  De commissie besluit het wetsvoorstel, onder voorbehoud van genoegzame beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag, te behandelen in een wetgevingsoverleg, zo mogelijk op maandag 12 juni 2023 of anders op maandag 19 juni 2023.  De commissie besluit de nog te ontvangen voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, conform eerdere besluitvorming, te behandelen in een commissiedebat op donderdag 29 juni 2023 en niet te combineren met de behandeling van het wetsvoorstel. De behandeling van de voortgangsrapportage wordt op de gebruikelijke wijze voorafgegaan door een technische briefing en inbreng feitelijke vragen. 

 4. 11 mei 2023

  Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 16 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 25 mei 2023

  Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 7 juni 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 8. 8 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 12 juni 2023

  Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 20 juni 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 11. 20 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten