Gang

Wetsvoorstel Wijziging begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 87
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 21:35 - 22:10

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 01:00 - 02:35

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:29 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 14.00 uur. De minister wordt verzocht haar antwoorden uiterlijk donderdag 22 juni aan de Kamer te sturen.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 11 mei 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 25 mei 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 14.00 uur. De minister wordt verzocht haar antwoorden uiterlijk donderdag 22 juni aan de Kamer te sturen. 

 4. 1 juni 2023

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 21 juni 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 22 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 5 juli 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36350-XVII) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 8. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 9. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36350-XVII) (re- dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

Documenten