Gang

Wetsvoorstel Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane

Het wetsvoorstel heeft tot doel een wettelijke grondslag te creëren voor de ontheffing van de geheimhouding om zo gegevens te verstrekken aan de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD), door de directoraten-generaal Toeslagen of Douane. Het betreft hier dan gegevens waarop de geheimhoudingplicht, respectievelijk het beroepsgeheim van toepassing is. De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene Douanewet zullen hiertoe worden aangepast.

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 13:45 - 14:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 april 2023 om 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 20 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 23 maart 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 april 2023 om 12.00 uur. 

 4. 6 april 2023

  Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 juni 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 6. 13 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 22 juni 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene douanewet ter opheffing van de geheimhoudingsplicht in verband met het verstrekken van gegevens aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane (Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane) (36324)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten