Gang

Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting

Dit verdrag regelt afspraken tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Malta om te voorkomen dat burgers dubbel belasting moeten betalen over hun inkomen. Het verdrag geeft regels over welk land belasting mag heffen en zorgt er ook voor dat informatie over belastingen wordt uitgewisseld tussen de landen. Het doel van het verdrag is om economische samenwerking te bevorderen tussen Curaçao en Malta en het verdragennetwerk uit te breiden. Dit helpt bij het wegnemen van obstakels voor samenwerking en het stimuleert duurzame economische ontwikkeling.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op dinsdag 12 maart 2024 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 24 mei 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Eén of enkele wetenschappers verzoeken om een reflectie op de vraag of dit belastingverdrag voldoet aan de huidige standaarden, gelet op het feit dat dit verdrag in 2015 tot stand is gekomen.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 16 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

 3. 23 maart 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen. 

 4. 6 april 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Eén of enkele wetenschappers verzoeken om een reflectie op de vraag of dit belastingverdrag voldoet aan de huidige standaarden, gelet op het feit dat dit verdrag in 2015 tot stand is gekomen. 

 5. 20 april 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 24 mei 2023 om 14.00 uur. 

 6. 24 mei 2023

  Belastingverdrag tussen Nederland, Curaçao, en de Republiek Malta

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 25 januari 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 8. 25 januari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 8 februari 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 29 februari 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op dinsdag 12 maart 2024 om 14.00 uur. 

 11. 12 maart 2024

  Nader verslag Goedkeuringswet voor het Belastingverdrag tussen Nederland en Malta (Kamerstuk 36321-(R2181))

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 5 juni 2024

  Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) (36321)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 13. 11 juni 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten