Gang

Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting

Dit verdrag regelt afspraken tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Malta om te voorkomen dat burgers dubbel belasting moeten betalen over hun inkomen. Het verdrag geeft regels over welk land belasting mag heffen en zorgt er ook voor dat informatie over belastingen wordt uitgewisseld tussen de landen. Het doel van het verdrag is om economische samenwerking te bevorderen tussen Curaçao en Malta en het verdragennetwerk uit te breiden. Dit helpt bij het wegnemen van obstakels voor samenwerking en het stimuleert duurzame economische ontwikkeling.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 24 mei 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Eén of enkele wetenschappers verzoeken om een reflectie op de vraag of dit belastingverdrag voldoet aan de huidige standaarden, gelet op het feit dat dit verdrag in 2015 tot stand is gekomen.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 16 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

 3. 23 maart 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen. 

 4. 6 april 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Eén of enkele wetenschappers verzoeken om een reflectie op de vraag of dit belastingverdrag voldoet aan de huidige standaarden, gelet op het feit dat dit verdrag in 2015 tot stand is gekomen. 

 5. 20 april 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 24 mei 2023 om 14.00 uur. 

 6. 24 mei 2023

  Belastingverdrag tussen Nederland, Curaçao, en de Republiek Malta

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten