Gang

Wetsvoorstel Wet betaalbare boodschappen

Het wetsvoorstel voorziet in een tijdelijke maatregel waarbij gedurende twaalf maanden na de inwerkingtreding het btw-tarief van 0% van toepassing is op de aankoop en levering van levensmiddelen en niet-alcoholische dranken, met uitzondering van de horecasector. Het standaard btw-tarief blijft van kracht voor de horeca, inclusief de bezorging of afhaal van maaltijden en/of drank.

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00