Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

Apenpokken, dat wordt aangeduid als mpox, is met de Regeling apenpokken aangewezen als A-infectieziekte in de zin van de Wet publieke gezondheid. Om eliminatie van mpox in Nederland en Europa te kunnen bereiken, is een meldingsplicht zoals die geldt voor groep B1 met het daarbij zo snel mogelijk melden binnen reguliere werktijden voldoende voor de bestrijding. In de inwerkingtredingsbepaling is afgeweken van de vaste verandermomenten vanwege het feit dat het hier in zekere zin reparatieregelgeving betreft, namelijk de incorporatie van de aanwijzing van mpox als B1-infectieziekte in de Wpg.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 februari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:40 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 19 januari 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 januari 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 1 februari 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 februari 2022 te 14.00 uur.  

 4. 22 februari 2023

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 24 mei 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 6. 25 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 6 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 21 juni 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 9. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 10. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 19 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten