Statenpassage

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

Het wetsvoorstel betreft een wijziging in de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Op 1 juli 2020 is deze wet in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen uit te voeren. De levering aan en de verkoop van de ten behoeve van het experiment geteelde hennep in coffeeshops zou plaatsvinden in maximaal tien gemeenten. Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 februari 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 16 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 19 januari 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 4. 1 februari 2023

  Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Naar boven