Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

Het wetsvoorstel betreft een wijziging in de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Op 1 juli 2020 is deze wet in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen uit te voeren. De levering aan en de verkoop van de ten behoeve van het experiment geteelde hennep in coffeeshops zou plaatsvinden in maximaal tien gemeenten. Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 72
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Tegen
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Tegen
D66 9 Voor
BBB 7 Tegen
CDA 5 Tegen
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Tegen
DENK 3 Tegen
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:24 - 14:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:44 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 februari 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 16 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 19 januari 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 februari 2023 te 14.00 uur. 

 4. 1 februari 2023

  Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 5 juli 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 25 oktober 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 9. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 31 januari 2024

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 11. 28 februari 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Kamerstuk 36279)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 5 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten