Schepelhal

Wetsvoorstel Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116). Hiermee wordt het verlenen van wederzijdse rechtshulp in strafzaken vereenvoudigd. Het verdrag bevat de verplichting tot het verlenen van wederzijdse rechtshulp bij strafrechtelijke onderzoeken, vervolgingen of procedures in strafzaken. Rechtshulp houdt in dat strafrechtelijke onderzoekshandelingen worden verricht op verzoek van een justitiële autoriteit van de verzoekende staat. Gedacht kan worden aan het horen van de verdachte of van getuigen onder ede, het betekenen van gerechtelijke documenten en het uitvoeren van verzoeken om doorzoeking, inbeslagneming of bevriezing. Daarnaast is in het bijzonder aandacht uitgegaan naar de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Ook zorgt het verdrag dat de samenwerking met de autoriteiten van de VAE soepeler en sneller verloopt.

 1. Completed: Voorbereiding
 2. Completed: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:40

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 december 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:30 - 16:20

Wetgevingsproces

 1. 29 oktober 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 9 november 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 december 2022 te 14.00 uur. 

 4. 1 december 2022

  Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116) (36232-(R2174))

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 8 februari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 9 februari 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 3 april 2023

  Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116) (36232)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten