Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders

Dit wetsvoorstel voorziet in de implementatie van de Richtlijn betalingsdienstaanbieders. Deze richtlijn zorgt voor gerichte toegang voor belastingdiensten tot internationale betalingsgegevens. Belastingdiensten gaan die gegevens gebruiken bij de bestrijding van btw-fraude, in het bijzonder bij e-commerce.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 09:00 - 10:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 november 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 16:20

Wetgevingsproces

 1. 21 oktober 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 10 november 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 november 2022 te 14.00 uur. 

 4. 30 november 2022

  Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 23 februari 2023

  Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkend tijdstip)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 6. 7 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 16 maart 2023

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders) (36231)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten