Wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders

Dit wetsvoorstel voorziet in de implementatie van de Richtlijn betalingsdienstaanbieders. Deze richtlijn zorgt voor gerichte toegang voor belastingdiensten tot internationale betalingsgegevens. Belastingdiensten gaan die gegevens gebruiken bij de bestrijding van btw-fraude, in het bijzonder bij e-commerce.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 november 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 16:20

Wetgevingsproces

 1. 21 oktober 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 10 november 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 4. 30 november 2022

  Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Naar boven