Wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2022. In 2023 heeft het kabinet € 1,4 mld. beschikbaar gesteld voor de uitvoering en uitgifte van een eenmalige aanvullende tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen voor huishoudens met een laag inkomen. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om hiervan € 500 per huishouden al in 2022 uit te keren. Om deze reden wordt € 500 mln. van de begroting 2023 naar 2022 geschoven. Dit is tevens verwerkt in de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 van het Gemeentefonds dd. 23 september 2022.
Hierdoor is er voor de energietoeslag in 2023 in totaal € 900 mln. beschikbaar.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (gezamenlijk met de eerste Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (Kamerstuk 36065), dit wetsvoorstel is reeds aangemeld).

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 oktober 2022 om 14.00 uur; de commissie spreekt het voornemen uit om blanco verslag uit te brengen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:01

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:40 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 23 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 28 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 6 oktober 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 5. 10 oktober 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens) (TK 36211)

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 24 november 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 7. 24 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 19 december 2022

  Plenaire vergadering: Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36065)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 19 december 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens) (36211)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten

Naar boven