Wetsvoorstel Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Het zesde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit zesde voorstel regelt een verandering van de Invorderingswet. Deze wet bepaalt dat over achterstallige belasting altijd rente wordt berekend en dat een uitzondering daarop altijd in de wet moet worden geregeld. De regering stelt voor dat de minister of staatsecretaris een uitzondering voortaan met een Algemene Maatregel van Bestuur mag doen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2023

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2023

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Documenten

Naar boven