Gang

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

Het tweede wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit tweede voorstel regelt de compensatie voor burgers die over de belastingjaren 2017- 2020 tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de berekening van hun voordeel uit sparen en beleggen en voor de burgers waarvan de belastingaanslag over deze belastingjaren nog niet (onherroepelijk) was vastgesteld.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdA 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 17:45 - 18:05

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:25 - 00:11

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:50 - 22:11

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2023

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2023

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Bekijk via Debat Gemist

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 20 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 29 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023. 

 4. 3 oktober 2022

  Wetsvoorstel rechtsherstel box 3

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 oktober 2022

  Pakket Belastingplan 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 6. 20 oktober 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 7. 31 oktober 2022

  Pakket Belastingplan 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2023**, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) (1e TK)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 9. 9 november 2022

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2023**, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 10. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Voortzetting van de STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2023, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten