Wetsvoorstel Begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Commissiedebat

Tijd activiteit: 10:00 - 15:00

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 17:15 - 02:09

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:30 - 22:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Wetgevingsoverleg

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag reeds vastgesteld op 13 oktober 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 15:45 - 15:50

Wetgevingsproces

 1. 20 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 27 september 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

 5. 29 september 2022

  Begrotingsstaten 2023 van het ministerie van BiZa, van EZK en van J&V die zien op digitalisering

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 11 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 11 oktober 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

 8. 13 oktober 2022

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

  Inbreng feitelijke vragen

 9. 14 november 2022

  Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

  Wetgevingsoverleg

 10. 16 november 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 22 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 22 november 2022

  Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat (36200-XIII) en Nationaal Groeifonds (36 200-L) 1e TK

  Plenair debat (wetgeving)

 13. 23 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 23 november 2022

  Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat (36200-XIII) en Nationaal Groeifonds (36 200-L) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (wetgeving)

 15. 29 november 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 16. 29 november 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

 17. 6 december 2022

  Groningen

  Wetgevingsoverleg

 18. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 19. 18 januari 2023

  Klimaat en Energie (algemeen)

  Commissiedebat

Documenten

Naar boven