Wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken

Op 21 mei 2022 is de Regeling apenpokken in werking getreden. Deze regeling strekt tot het aanmerken van apenpokken als groep A-infectieziekte in de zin van
de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dit wetsvoorstel regelt dat de ministeriĆ«le regeling wordt geĆÆncorporeerd in de Wpg.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Naar boven