Wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn 2020/1057 /EU geïmplementeerd. In deze richtlijn staan speciale regels over de toepassing van de detacheringsrichtlijn op werknemers die internationaal vervoer van goederen en personen verrichten. De Richtlijn 2020/1057 /EU moet ervoor zorgen dat er een evenwicht is tussen goede arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming voor bestuurders in het wegtransport enerzijds en de vrijheid van ondernemers om grensoverschrijdende diensten te verlenen op basis van eerlijke concurrentie anderzijds.
Dit wetsvoorstel implementeert ook een onderdeel van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Wetgevingsproces

Documenten

Naar boven