Gang

Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen

Dit wetsvoorstel regelt de vergoedingen, de ondersteuning door gemeenten en het uitstel of kwijtschelding van schulden voor de burgers die verstrikt zijn geraakt in de toeslagenaffaire.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 133
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:35 - 14:40

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit het wetsvoorstel te behandelen in een wetgevingsoverleg, bij voorkeur in te plannen in de week van 26-29 september.  De commissie wenst ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg en voorafgaand aan de week van Prinsjesdag een besloten mondeling overleg te voeren met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag n.a.v. signalen uit het ouderpanel.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:35

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op vrijdag 15 juli 2022 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 17:30 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Wetgevingsproces

 1. 24 juni 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 30 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 30 juni 2022

  Extra procedurevergadering in verband met de (verdere) behandeling van twee wetsvoorstellen

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op vrijdag 15 juli 2022 te 12.00 uur. 

 4. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 15 juli 2022

  Wet hersteloperatie toeslagen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 6 september 2022

  Extra procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit het wetsvoorstel te behandelen in een wetgevingsoverleg, bij voorkeur in te plannen in de week van 26-29 september.  De commissie wenst ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg en voorafgaand aan de week van Prinsjesdag een besloten mondeling overleg te voeren met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag n.a.v. signalen uit het ouderpanel. 

 7. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 27 september 2022

  Wet Hersteloperatie Toeslagen

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 9. 29 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 4 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten