Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 voor de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022

Activiteiten

02 jun 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 14 juni 2022 14.00 uur. De minister wordt verzocht haar antwoorden uiterlijk dinsdag 28 juni aan de Kamer te sturen.

13:30 - 14:15

Debat terugkijken
31 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:10

Wetgevingsproces

25 mei 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jun 2022

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 jun 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen